foto.orion84.nl

Spechten

Foto's van een specht die zijn jong voert op de top van een afgebroken berkenboom. Vughtse Hei 24 mei 2008.